Buget si executie 2020

Venituri brute personal - martie 2021

 Venituri brute personal - septembrie 2020

 Venituri brute personal - martie 2020

Venituri brute personal - septembrie 2019

Venituri brute personal - martie 2019

Venituri brute personal - septembrie 2018

Buget 2017

Executie bugetara - iunie 2017

Venituri brute personal - septembrie 2017

Venituri brute personal - martie 2018